วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ตรวจการใช้ประโยชน์โรงเรือนและป้าย

       เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้  สำนักงานเขตลาดพร้าว ออกตรวจการใช้ประโยชน์ของโรงเรือนและที่ดิน และตรวจสอบป้าย  ณ สนามกอล์ฟเกียรติธาดา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น