วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ตรวจการใช้ประโยชน์โรงเรือนและป้าย

       เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้  สำนักงานเขตลาดพร้าว ออกตรวจการใช้ประโยชน์ของโรงเรือนและที่ดิน และตรวจสอบป้าย  ณ สนามกอล์ฟเกียรติธาดา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.  



วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

ฝ่ายรายได้ ออกตรวจสอบภาษีป้าย

           ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตลาดพร้าว ออกตรวจสอบป้ายโฆษณา  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ และท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเดอะแจ๊ส วังหิน

 ร้าน DTAC สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์



 ร้าน Watch Station สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์



ท็อปส์มาเก็ต สาขาเดอะแจ๊ส วังหิน

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

"ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2560"

"ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2560"

                    ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตลาดพร้าว ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2560 ซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซิน และน้ำมันที่คล้ายกันฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับทราบ   ระยะเวลาในการยื่นชำระภาษี และเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้กับกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2560








วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

"บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนา กทม."

"บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนา กทม."
นายพินิต อารยะศิลปธร 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 
พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างเขตลาดพร้าว ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ ๔๔ ปี โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค ให้แก่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเช้าวันนี้ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙




วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

"หยอดเมล็ดทานตะวันเขตลาดพร้าว"

"หยอดเมล็ดทานตะวันเขตลาดพร้าว"

      นายพินิต อารยะศิลปธร 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 
พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ. ตัวแทนจากบริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด และกรรมการชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมหยอดเมล็ดทานตะวันลูกผสมแปซิฟิก (อะควอร่า ๖) ชนิดดอกใหญ่ ตามโครงการ “ทุ่งทานตะวันสำนักงานเขตลาดพร้าว” ซึ่งที่ดินดังกล่าวได้รับการสนับสนุนชั่วคราวจากบริษัท สยามประชาคาร จำกัด จำนวน ๑๐ ไร่ ณ บริเวณหลังโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ถนนประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว ซึ่งชาวกรุงเทพมหานครจะได้ยลโฉมทุ่งทานตะวันอีกครั้งราวปลายเดือนมกราคม 2560 ที่กำลังจะมาถึงนี้
7 ธันวาคม 2559





วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

"ตรวจสอบภาษีป้ายรายใหม่"

         สำนักงานเขตลาดพร้าว โดยฝ่ายรายได้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ตรวจสอบภาษีป้ายรายใหม่ บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนนาคนิวาส ห้างสรรพสินค้าเดอะวอล์ค และถนนลาดพร้าววังหิน 28 พ.ย. 2559





วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รวมพลังแห่งความภักดีเขตลาดพร้าว

“รวมพลังแห่งความภักดีเขตลาดพร้าว”

นายพินิต อารยะศิลปธร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร
และประชาชนเขตลาดพร้าว ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดง
ความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตลาดพร้าว
22 พฤศจิกายน 2559 : เวลา 08.00 น.